Strona główna » Kominiarz » Przeglądy okresowe do ubezpieczenia domu

Ubezpieczenie nieruchomości a przeglądy techniczne

Prawo Budowlane wymaga, aby administrator lub właściciel należycie dbał o stan techniczny budynku. Odnosi się to do wszystkich instalacji wewnętrznych, tj. elektrycznej, gazowej, kominowej, wentylacyjnej. Mówi o tym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719).

§ 62 .1 Ustawy mówi:

Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania
poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:
1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu
technicznego:
a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy
atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas
użytkowania obiektu,
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych,
spalinowych i wentylacyjnych);

Co prawda w przypadku budynków jednorodzinnych Prawo Budowlane zwalnia z przeglądów z punktu 1a, punkt  2b zazwyczaj ich nie dotyczy. Pozostaje punkt 3c: coroczne przeglądy kominiarskie oraz szczelności instalacji gazowej. Dodatkowo Artykuł 62.2 nakłada obowiązek pięcioletnich przeglądów elektrycznych.

Pomyślisz, co ma Ubezpieczyciel do tego. Dużo. W sytuacji powstania szkody i obowiązku jej likwidacji zaczynają się schody. Czy szkoda mogła powstać wskutek zaniedbania administratora budynku? Może zwarcie w instalacji elektrycznej? Zatkanie przewodu kominowego? Nieszczelność instalacji gazowej? Możliwości jest wiele. Nie posiadając aktualnych przeglądów technicznych, przy niewielkich szkodach zdajemy się na łaskę agenta firmy ubezpieczeniowej, zaś przy większych jesteśmy skazani na odmowę wypłaty odszkodowania.

Czy warto inwestować w przeglądy techniczne wymagane przez ubezpieczyciela?

Prawdą jest, że przeglądy techniczne budynku kosztują 20-150% kosztów samego ubezpieczenia. Nieprzewidziane zdarzenia losowe występują na szczęście bardzo rzadko. A co jeśli to MNIE spotka? Pożar, zaczadzenie, a nawet zwykłe zalanie. Każdy musi sam odpowiedzieć sobie na to pytanie. Zachęcamy do sprawdzenia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia swojego ubezpieczyciela (tak zwane OWU). Zawarte są tam wymagania stawiane przy likwidacji szkody, w tym dotyczące obowiązkowych przeglądów technicznych budynkui. 

Przeglądy do ubezpieczenia nieruchomości – co oferujemy

Wykonujemy okresowe przeglądy kominiarskie przewodów kominowych, oraz okresowe przeglądy szczelności instalacji gazowej. Nie musisz już umawiać dwóch wizyt: kominiarza i gazownika. Oszczędzasz czas i pieniądze, gdyż przeglądy łączone są korzystniejsze cenowo.

Sprawdzamy wszystko dokładnie. Nasze anemometry oraz detektory nieszczelności gazu ziemnego, LPG oraz czadu posiadają aktualne Świadectwa Legalizacji. Pomagamy uniknąć tragedii, a w przypadku ich powstania nasze Protokoły z przeglądów pomogą sprawnie je zlikwidować u Firmy Ubezpieczeniowej.

A co jeśli podczas kontroli dojdzie do wykrycia usterki zagrażającej zdrowiu lub życiu? Staramy się usunąć je na miejscu. Jeśli to niemożliwe, informujemy o nich. Doradzamy jak najprościej i najtaniej pozbyć się problemu. Zawsze mamy na względzie rozwiązania najlepsze dla naszego klienta i jego portfela.

Przeglądy do ubezpieczenia budynku – obsługiwany teren

Oddział małopolski okresowe przeglądy techniczne wymagane przy ubezpieczeniu budynków w obrębie miast i powiatów: Kraków, Wieliczka, Gdów, Dobczyce, Myślenice, Świątniki Górne, Skawina, Bochnia, Proszowice, Słomniki.
Oddział świętokrzyski obsługuje teren: Starachowice, Kielce, Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna, Suchedniów, Bodzentyn, Iłża, Mirzec.