Strona główna » Kominiarz » Okresowy przegląd kominiarski

Okresowy przegląd kominiarski – czy potrzebny?

Bez względu na rodzaj ogrzewania warto rokrocznie wykonywać okresowy przegląd kominiarski.

Jest on wymagany przy kredycie hipotecznym i ubezpieczeniu nieruchomości. W celu zlikwidowania ewentualnej szkody, która mogła powstać z winy przewodów kominowych, lub urządzeń grzewczych (kotłów i nagrzewaczy gazowych, piecy kaflowych, kominków, palenisk na paliwa stałe), Ubezpieczyciel wymaga przeglądów okresowych, też rocznej kontroli kominiarskiej. Jest to zgodne z wymaganiami Prawa Budowlanego. W swojej praktyce zawodowej spotykamy się z sytuacjami odmowy odszkodowania za, np. zalanie spowodowane pęknięciem rury wodnej. Powodem był brak przeglądów okresowych, w tym szczelności gazu i kominiarskiego przewodów kominowych. Można z agentem ubezpieczeniowym polemizować, jednak by dociec swego, sąd jest nieodzowny.

Coroczny przegląd kominiarski – najważniejsze powody

Najważniejszymi powodami dokonywania przeglądów przewodów kominowych i urządzeń grzewczych jest zdrowie i życie, oraz zabezpieczenie mienia przed skutkami nieszczęśliwych wypadków. W wyniku zatkania przewodu kominowego spalinowego lub dymowego do wnętrza pomieszczeń dostaje się tlenek węgla, tzw. czad. Jest on lżejszy niż powietrze, więc zbiera się przy suficie i powinien być wysysany z budynku przez sprawną wentylację. I tutaj mamy następny problem. Często kanały wentylacyjne są zatkane, np. gniazdami (dotyczy głównie miast i dużej ilości gołębi i kawek). Ale spotykamy się też z przypadkami, że od powstania budynku, przez całe dziesięciolecia komin wentylacji nigdy nie był sprawny. Resztki zaprawy i cegieł podczas budowy wpadały do wnętrza przewodu kominowego, klinując się w jednym lub w kilku miejscach. Budynek przeszedł wszelkie odbiory i przez lata był w ciągłym użytkowaniu. Człowiek przywyka do niedogodności. Wilgoć, zapachy, myśli: „Tak było od początku, jest i będzie”, a często błędnie szuka przyczyny w czymś innym.

Następnym niebezpieczeństwem jest kocioł gazowy z otwartą komorą spalania, który pobiera powietrze do spalania gazu z wnętrza pomieszczenia. W dzisiejszym budownictwie stolarka okienna jest bardzo szczelna. Piecyk gazowy spalając paliwo, obniża ciśnienie w pomieszczeniu. Aby je wyrównać, każdą szczeliną zasysa powietrze z zewnątrz. Powoduje to zmniejszenie skuteczności wentylacji, całkowity jej zanik, a nawet ciąg wsteczny. Czujemy go zwłaszcza zimą, gdy wsysa zimne powietrze z zewnątrz do ciepłego pomieszczenia. A co jeśli wentylacja jest zatkana? Czad miesza się z powietrzem tworząc mieszankę o coraz wyższym stężeniu. Nie widzimy go, nie czujemy, a jest on śmiertelnym zagrożeniem. Łączy się na stałe z hemoglobiną krwi, w najlepszym przypadku kilkudniowa wizyta w szpitalu jest nieodzowna.

Jest to tylko kilka zagrożeń wynikających z nieprawidłowo działającej infrastruktury kominowej. Mistrz kominiarski potrafi dostrzec praktycznie wszystkie niebezpieczeństwa. Każdy budynek jest inny i tylko wizyta kominiarza na miejscu pozwala sprawdzić ciągi kominowe, ich funkcjonowanie i bezpieczeństwo.

Okresowy przegląd kominiarski – kwitek od kominiarza?

Okresowy przegląd kominiarski często jest mylony z „kwitkiem” od kominiarza. Kominiarze chodzący od domu do domu zazwyczaj nie sprawdzają niczego. Wypisują kwitek z czyszczenia przewodów kominowych. Nie jest to tożsame z przeglądem. Czyszczenie kominów, a przegląd to dwie różne usługi. Większość Ubezpieczycieli akceptuje tylko do drugie.

Okresowy przegląd przewodów kominowych polega na sprawdzeniu drożności przewodów kominowych, zmierzenia wydajności, sprawdzenie całej infrastruktury kominowej pod względem bezpieczeństwa i przepisów Prawa Budowlanego.

Całość wieńczy wystawienie Protokołu Przeglądu Kominiarskiego w formacie A4. Tylko taka forma przeglądu jest akceptowana przez wszystkie Towarzystwa Ubezpieczeniowe. Szczegóły zawarte są u Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (tzw. OWU).

Roczny przegląd kominiarski – obsługiwany teren

Oddział małopolski okresowe przeglądy kominiarskie przewodów kominowych i urządzeń grzewczych w obrębie miast i powiatów: Kraków, Wieliczka, Gdów, Dobczyce, Myślenice, Świątniki Górne, Skawina, Bochnia, Proszowice, Słomniki.
Oddział świętokrzyski obsługuje teren: Starachowice, Kielce, Ostrowiec Świętokrzyski,, Skarżysko-Kamienna, Suchedniów, Bodzentyn, Iłża, Mirzec.