Strona główna » Czyszczenie kominów

czyszczenie kominów wieliczka

 Czyszczenie kominów – przepisy prawne

 
§ 34 Ustawy mówi:
 
1. W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego,
ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych
w okresach ich użytkowania:
1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w
miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 – co najmniej raz na 3
miesiące;
3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 – co
najmniej raz na 6 miesięcy.
2. W obiektach lub ich częściach, o których mowa w ust. 1, usuwa się zanieczyszczenia z
przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika
z warunków użytkowych.
3. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonują osoby posiadające kwalifikacje
kominiarskie.
4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się przy usuwaniu zanieczyszczeń z przewodów dymowych,
spalinowych i wentylacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów
budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego.

 Czyszczenie kominów – czy muszę regularnie wpuszczać kominiarza?

 Jeśli posiadasz dom prywatny, nie masz takiego obowiązku. Kominiarz który chodzi i wciska „kwitki” nie wykonując usługi czyszczenia jest naciągaczem. Jeśli wyczyści kanały kominowe, usługa jest warta zapłaty. Wynika to z §34  ust. 4. W takiej sytuacji możesz czyścić przewody kominowe samodzielnie.

Czyszczenie kominów – dlaczego wezwać naszego mistrza kominiarskiego?

Jest kilka powodów. Z naszego doświadczenia wynika, że bardzo mało osób posiada odpowiedni sprzęt do precyzyjnego czyszczenia przewodów kominowych. Najczęściej są to domowe zestawy z liny i obciążnika, lub tanie zestawy zakupione w markecie lub w sklepach internetowych. Taki sprzęt nie chce przejść na zwężeniach komina, lub co gorzej tam się klinuje całkowicie zatykając przewód kominowy.
 
Inną stroną medalu jest doświadczenie. Często dokładne wyczyszczenie sadzy wymaga podjęcie próby czyszczenia z góry i z dołu i to naprzemiennie. Bardzo często wykonując usługę czyszczenia wzrokowo diagnozujemy inne usterki w budowie kominów, ich zakończeniach, typie i stanie technicznym nasad dachowych, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Większość ludzi niestety nie potrafi tego dostrzec. Udałoby się uniknąć wówczas wielu nieszczęść.
 
Czyścimy kominy na indywidualne zlecenia. Posiadamy konkurencyjne ceny. Jako jedyni bezpłatnie doradzamy i zwracamy uwagę na zagrożenia.
Spotkałeś się z bardzo drogą usługą „kominiarza” która nic nie dała?
 
Tacy klienci też się do nas zgłaszają…

Czyszczenie kominów – obsługiwany teren

Oddział małopolski zajmuje się czyszczeniem przeglądów kominowych w obrębie miast i powiatów: Kraków, Wieliczka, Gdów, Dobczyce, Świątniki Górne, Skawina.
Oddział świętokrzyski obsługuje teren: Starachowice, Skarżysko-Kamienna, Suchedniów, Bodzentyn, Iłża, Mirzec.
Czyszczenie kominów
5 (99.63%) 54 vote[s]